Дотоодын ижил түвшний хэрэглэгч

Хүний холбоо шууд явагддагтай адил,³ мөнгө ч бас тийм байх ёстой. Найзтайгаа тооцоогоо хувааж хийх эсвэл Visa Direct-ийн идэвхжүүлсэн ижил түвшний хэрэглэгч (P2P)-ийн аппыг ашиглан утсыг тань зассан хүнд төлбөр төлөөрэй.

Хил дамнасан⁴ мөнгөн гуйвуулга

Гэр бүлүүдэд дэлхийн хэмжээнд холбогдоход туслаарай. Мөнгийг төлбөрийн баримтын данс болон цахим түрийвчээр дамжуулан шууд хүргэ.

Данснаас данс руу шилжүүлэх

Хэрэглэгчдэд дебит картын шууд³ шилжүүлгийн тусламжтай өөр өөр байгууллагуудын хооронд мөнгө шилжүүлэх үр дүнтэй аргыг санал болгоорой.

Ажилчны цалин

Visa Direct-р орлогоо хурдан бөгөөд уян хатан байдлаар авах замаар ажилчдыг татах, хадгалах, тэдний сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд туслаарай.⁵

Жижиг бизнесүүдэд төлөх төлбөр

Жижиг бизнесийн үйлчлүүлэгчдэд борлуулалтын орлого, мөнгөндөө хурдан хандах замаар мөнгөн гүйлгээгээ хянах боломжийг олгоход туслаарай.

Хэрэглэгчдэд төлөх төлбөр

Visa Direct-ийн тусламжтайгаар хэрэглэгчдэдээ шууд³ төлбөрийг санал болгосноор тэд аяллын нөхөн төлбөр, тоглоомын болон сугалааны хонжвор, даатгалын нөхөн төлбөр болон бусад зүйлд хурдан, найдвартай хандах боломжтой болно.


Дэлхий даяар Visa Direct гүйлгээг дэмждэг 500+ түншүүдтэй холбогдоорой

Gig эдийн засгаас эхлээд аялал жуулчлалын салбарууд Visa Direct-р дамжуулан ажилчид болон хэрэглэгчдэдээ илүү хурдан мөнгө шилжүүлэх боломжийг олгож байна.

Мөнгөний хөдөлгөөний талаарх манай үндсэн зарчмыг судлаарай

Visa Direct LinkedIn

Visa Direct-ийн сүүлийн үеийн мэдээг дагах.

LinkedIn дээр бидэнтэй холбогдох