Visa Direct¹ нь хувь хүн болон бизнест олон улсын мөнгөн шилжүүлэг хийхэд тусалдаг

Visa Direct нь 60 гаруй хэрэглээг хангадаг технологийн тусламжтайгаар бизнесээ хүссэн хэмжээгээрээ өргөжүүлэхэд тань тусална.²

Дотоодын ижил түвшний хэрэглэгч

Хүний харилцан холбоо шууд ажилладаг,³ мөнгө ч мөн адил байх ёстой. Найзтайгаа тооцоогоо хувааж хийх юм уу эсвэл Visa Direct-ийн идэвхжүүлсэн ижил түвшний хэрэглэгчийн (P2P) аппыг ашиглан утсыг тань зассан хүнд төлбөр төлөөрэй.

Хил дамнасан⁴ мөнгөн гуйвуулга

Гэр бүлүүдэд дэлхийн хэмжээнд холбоотой байхад тусал. Мөнгийг төлбөрийн баримтын данс болон цахим түрийвчээр дамжуулан шууд хүргэх.

Данснаас данс руу шилжүүлэх

Хэрэглэгчдэд дебит картын шууд³ шилжүүлгийн тусламжтай өөр өөр байгууллагуудын хооронд мөнгө шилжүүлэх үр дүнтэй аргыг санал болгоорой.

Ажилчны цалин

Visa Direct-р орлогоо хурдан бөгөөд уян хатан байдлаар авах замаар ажилчдыг татах, хадгалах, тэдний сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд туслаарай.⁵

Жижиг бизнесүүдэд төлөх төлбөр

Жижиг бизнесийн үйлчлүүлэгчдэд борлуулалтын орлого, мөнгөндөө хурдан хандах замаар мөнгөн гүйлгээгээ хянах боломжийг олгоход туслаарай.

Хэрэглэгчдэд төлөх төлбөр

Visa Direct-ийн тусламжтайгаар үйлчлүүлэгчдэдээ шууд³ төлбөрийг санал болгосноор тэд аяллын нөхөн төлбөр, тоглоомын болон сугалааны хонжвор, даатгалын нөхөн төлбөр болон бусад зүйлд хурдан, найдвартай хандах боломжтой болно.


Дэлхий даяар Visa Direct гүйлгээг дэмждэг 500+ түншүүдтэй холбогдоорой

Gig эдийн засгаас эхлээд аялал жуулчлалын салбарууд Visa Direct-р дамжуулан ажилчид болон үйлчлүүлэгчдэдээ илүү хурдан мөнгө шилжүүлэх боломжийг олгож байна.