Visa сүлжээнд байгуулагдсан мөнгөн илгээмжийн харилцагчидыг олоорой

ABA Bank
Bank SinoPac
e-remit
Maybank
NIUM
Public Bank
Sathapana Bank
Taishin
PaySend
Remitly
TransferGo
Western Union
Al Ansari Exchange
Al Muzaini
QIB
SABB
CIBC
MoneyGram
PaySend
Remitly
Simplii
TD
Western Union
Жагсаалтад орсон шийдлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн талаарх мэдээллийг зөвхөн тухтай байлгаж, мэдээллийн зорилгоор өгсөн ба Visa Direct-ийн бүх шийдлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хамруулаагүй бөгөөд шийдэл нийлүүлэгч бүрийн өгсөн мэдээлэлд үндэслэсэн болно. Visa ийм мэдээллийн үнэн зөвийг хариуцахгүй. Бүх брэндийн нэр, лого нь тус тусын эздийнхээ өмч бөгөөд зөвхөн таних зорилгоор ашиглагдах ба бүтээгдэхүүний баталгаа гэсэн үг биш юм.