Хэрэглэгчдэд мөнгөө шууд, хялбар, аюулгүй шилжүүлэх боломжийг олгоход туслаарай¹

Visa Direct нь дэлхийн хэмжээнд дансаар мөнгө шилжүүлэх хялбар, ухаалаг, аюулгүй туршлагыг санал болгож, хамгийн шилдэг туршлагыг бий болгодог.

Visa Direct нь картын итгэмжлэлүүдтэй холбоотой данснууд болон найз нөхөд, гэр бүлийнхний хооронд хувь хүмүүст зориулсан шууд1 мөнгөний шилжилтийг дотоод болон олон улсын хэмжээнд шийдвэрлэх дэлхийн шийдэл юм

Данс хоорондын (A2A)

Хэрэглэгчдэд картын итгэмжлэлүүдтэй холбоотой өөрийн банкны данс хооронд мөнгө шилжүүлэх энгийн аргыг санал болгоорой.

Дотоодын ижил түвшний хэрэглэгч (P2P)

Visa Direct-ийг идэвхжүүлсэн P2P аппыг ашиглан шууд¹ мөнгө шилжүүлээрэй.

Хил дамнасан² мөнгөн гуйвуулга

Дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа найз нөхөд, гэр бүлийнхэндээ өөрсдийн авч явах эрхтэй дебит картыг ашиглан мөнгө илгээгээрэй.


Данснаас данс руу

Visa Direct³ ашиглан данснаас данс руу мөнгө шилжүүлэх

Зуучлах

Хэрэглэгч өөрийн данс руугаа мөнгөө хурдан шилжүүлж, хөрөнгө оруулалт хийж эхлэх боломжтой.

Крипто

Платформууд шууд хэрэглэгчиддээ крипто түрийвчийг асаах/унтраах шилжилтийг идэвхжүүлэх боломжтой.¹

Необанкууд

Необанкууд шууд харилцагчдадаа шинэ данс нээх, санхүүжилт олгох боломжтой.¹

Санхүүгийн байгууллага (FI)

Санхүүгийн байгууллагууд харилцагчдад зориулсан дансны үйлчилгээгээ сайжруулах боломжтой.

Финтекүүд

Финтекүүд нь өнөөгийн үйлчлүүлэгчдийн хүлээж буй төлбөрийн нэгдсэн туршлагыг санал болгох боломжтой.


Ижил түвшний хэрэглэгч

Visa Direct-ийн тусламжтайгаар найз нөхөд, гэр бүлийн хоорондын шууд¹ мөнгөний хөдөлгөөнийг хялбаршуулсан

Түрийвчний аппууд⁴

Цахим түрийвч рүү үлдэгдлийг оруулж гаргаж саадгүй шилжүүлээрэй.

Банкны аппууд

Мобайл банкны аппаар дамжуулан мөнгө шилжүүлэхийг идэвхжүүлэхэд туслаарай.

Мессежийн платформууд

Мессежийн аппууд доторх ижил түвшний хэрэглэгчийн төлбөрийг нэгтгэх.


Хил дамнасан болон мөнгөн гуйвуулга²

Visa Direct нь дэлхийн тэргүүлэгч мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэгчтэй хамтран ажилладаг

Remitly logo.
MoneyGram logo.
Western Union logo.
Nium logo.
Xoom logo and the phrase A PayPal service below the logo.
Paysend logo.