Ажилчид, жижиг бизнесийн үйлчлүүлэгчид болон хэрэглэгчдэд эрх бүхий дебит картаар дамжуулан мөнгө авах боломжийг олгох

Хамгаалалттай

Бид түргэн шуурхай, найдвартай төлбөр тооцоог дэлхий даяар хийгдэх боломжтой болгодог.

Өргөн хүрээ

Эрх бүхий картууд руу олон улсын хэмжээнд шууд³ мөнгө шилжүүлэх.

Ая тух

Цалингийн хооронд мөнгө авах эсвэл орлого олох боломжоор ажилчдад туршлага өгөх.


Ажилчны цалин

Ажилчдад цалингийн хугацааны хооронд орлого олох боломжийг олгох⁴

Gig

Gig ажилчид ажил дууссаны дараа цалингийнхаа тодорхой хэсгийг авах боломжтой.

Олсон цалингийн хүртээмж (EWA)

Ажилчид шаардлагатай үедээ Visa Direct ашиглан орлогоо авах боломжтой.

Чөлөөт ажилтан

Чөлөөт ажилчид болон бие даасан гэрээт гүйцэтгэгчид ажлынхаа хөлсийг хэдэн өдөр зарцуулагдаж байж авдаг уламжлалт шууд урьдчилгаанаас илүү хурдан авах боломжтой.

Олон түвшний маркетинг

Шууд борлуулагчид эрх бүхий картаар дамжуулан олсон орлогоо хурдан бөгөөд хялбархан авах боломжтой.

Цалин

Ажил олгогчид gig ажилчдын цалинг тасралтгүй санал болгож болно.


Жижиг, дунд бизнес эрхлэгч (ЖДҮ)-ийн төлбөр

Жижиг бизнесүүдэд санхүүжилтдээ илүү хурдан нэвтрэх боломжийг санал болгон тэднийг хүчирхэгжүүлээрэй²

Зах зээлүүд

Зах зээлүүд уламжлалт аргуудаас илүү хурдан худалдагчдаа төлбөрөө илгээх боломжтой.

КҮБ-ын тооцоо

КҮБ-ууд стандарт тооцооны хугацааг хүлээхийн оронд хүссэн үедээ картын борлуулалтын орлогоо цуглуулах боломжтой.

Дижитал бараа

Бүтээгчид дижитал лицензтэй бараа, контентын төлбөрийг эрх бүхий картаараа дамжуулан авах боломжтой.

Электрон худалдааны платформууд

Борлуулагчид борлуулалтын орлогодоо хурдан бөгөөд хялбар хандах боломжтой.

Онлайн зээл

Зээл хүлээн авагчид зөвшөөрөл авсны дараа шууд³ мөнгөө авах боломжтой.


Хэрэглэгчийн төлбөр

Аливаа бизнесийн хувьд хэрэглэгчид түргэн шуурхай төлбөрийн үр өгөөжийг мэдрэх боломжтой²

Даатгалын нэхэмжлэл

Даатгалын компаниуд шууд хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд туслах боломжтой.³

Тоглоом, сугалааны хонжвор

Бооцооны компаниуд тоглогчдод хожсон мөнгийг нь шууд олгох боломжтой.³

Аяллын нөхөн төлбөр

Агаарын тээврийн компаниуд, төмөр зам, зочлох үйлчилгээний компаниуд хэрэглэгчийн нөхөн төлбөрийг хурдан бөгөөд энгийн хялбараар олгох боломжтой.

Боловсролын төлбөр

Боловсролын байгууллагууд санхүүгийн тусламж болон оюутнуудын бусад төлбөрийг хурдан бөгөөд энгийн хялбараар олгох боломжтой.

Хэрэглэгчийн нөхөн төлбөр

Олон төрлийн хэрэглэгчийн бизнесүүд Visa Direct-ийн тусламжтай хэрэглэгчийн нөхөн төлбөрийг хурдан олгох боломжтой.

Зээл олгох

Санхүүгийн байгууллагууд хэрэглээний зээлийг шууд³ гаргах боломжтой.

Visa Direct идэвхжүүлсэн шийдлүүдийг санал болгож буй түншүүд

Бид бизнесүүдэд мөнгөний гүйлгээг хурдасгахад туслах зорилгоор шилдэг шийдлийн түншүүдтэй⁶ хамтран ажилладаг.