Эцсийн хэрэглэгч, бизнес эрхлэгч болон үйлчлүүлэгчдэд дэлхий даяар мөнгө шилжүүлэх боломжийг олгох

Дэлхий даяар

Бид шууд¹ хил дамнасан² болон дотоодын төлбөрийн шийдлүүдийг ашиглан олон тэрбум эцсийн цэгүүдэд хүрч үйлчлэх боломжийг санал болгож байна.

Энгийн

Бид карт болон сүлжээний эцсийн цэгүүдтэй холбогддог хандалтын дан цэг.

Инновац

Бид 60 гаруй жилийн салбарын туршлага дээрээ тулгуурлан ирээдүйгээ бүтээдэг.

Хамгаалалттай

Бид түргэн шуурхай, найдвартай төлбөр тооцоог дэлхий даяар хийгдэх боломжтой болгодог.

Өдгөө 500 гаруй түнш Visa Direct шийдлийг дэмжиж байна

Шууд¹ боломж бололцоотойгоор дотоодын болон хил дамнасан мөнгөний хөдөлгөөнийг сайжруулах замаар орлогыг нэмэгдүүлнэ.

Дэлхийг тасралтгүй холбодог дэлхийн хамгийн том дижитал төлбөр, гүйлгээний сүлжээнүүдийн нэг

7.5 B

2023³ онд боловсруулсан олон улсын гүйлгээ

2800 +

Дэлхий даяар идэвхжүүлсэн шууд үйлчлүүлэгчийн хөтөлбөрүүд³

190 +

15 карт, 70 автоматжуулсан клирингийн төв (ACH), 10 бодит цагийн төлбөр (RTP)-ийн схемээр³ дамжуулан хүрсэн зах зээл

Мөнгөний хөдөлгөөний талаарх манай үндсэн зарчмыг судлаарай

Visa Direct LinkedIn

Visa Direct-ийн сүүлийн үеийн мэдээг дагах.

LinkedIn дээр бидэнтэй холбогдох