Дэлхийн аль ч өнцөгт

Дэлхий даяар төлбөр хийх боломж олгож байна.

Бидний үйл ажиллагаа

Виза нь дэлхийн 200 гаруй улсын хэрэглэгч, бизнесийн байгууллага, банкууд болон төрийн байгууллагуудыг холбодог олон улсын төлбөрийн технологийн компани юм.

Төлбөр төлж буй хүн
Эмэгтэй худалдагч мантуун бууз зарж байгаа нь