Дэлхийн аль ч өнцөгт

Дэлхий даяар төлбөр хийх боломж олгож байна.

Бидний үйл ажиллагаа

Виза нь дэлхийн 200 гаруй улсын хэрэглэгч, бизнесийн байгууллага, банкууд болон төрийн байгууллагуудыг холбодог олон улсын төлбөрийн технологийн компани юм.
Person paying with Visa card over the counter.
Women talking and laughing at bakery counter.