Хүн бүрд боломжийг нээж өгөх

Бид дэлхийн эдийн засагт илүү олон хүнийг холбох, саад бэрхшээлийг арилгах эрхэм зорилготой цахим төлбөр тооцооны хамгийн найдвартай сүлжээ, дэлхийд тэргүүлэгч нь юм. Учир нь бид хүн бүрийг хамарсан эдийн засаг нь хүн бүрийг хаана ч өргөж, өөд татаж байдаг гэдэгт итгэдэг.

3.6 B

Виза карт хүмүүсийг дэлхий даяар холбож байна1

206 B

Төлбөрийн гүйлгээ2

70 M+

Дэлхий даяарх картаар үйлчлэгч байгууллагуудын байршил3


BankAmericard

1958

Америкийн Банк "эргэлтийн зээл"-ийн онцлог бүхий анхны карт болох BankAmericard-г гаргасан.

Виза төрөв

1976

BankAmericard картыг бүх хэл дээр нэг янзаар хэлэгдэх нэр болох Виза болгож өөрчлөв

Виза корпорацитай танилцана уу

2007

Виза нь дэлхийн корпораци болсон бол Виза Европ нь гишүүдийн эзэмшилд хэвээр байна

Visa’s Lynne Biggar, Kelly Tullier, & a group of 10+ year employees joined by NYSE President Stacey Cunning to celebrate Visa’s 60 years of existence.