Хүн бүрд боломжийг нээж өгөх

Бид саадыг арилгаж, дэлхийн эдийн засагт илүү олон хүнийг холбох, цахим төлбөр дундаа найдвартай сүлжээ, дэлхийд тэргүүлэгч нь юм. Хүн бүрийг дэмжиж, хаана ч төлбөр төлөх, хүлээн авах шилдэг арга.

Инновац нь хүн бүрд туслах зорилгоор бүтээгдсэн

Инновац нь бидний ДНХ-д байдаг, энэ нь бидний бизнесийн үндэс суурь бөгөөд бидний хийдэг бүх зүйлийн цөм юм.

Виза глобал эдийн засгийг хүчирхэг болгоход тусалдаг.

Бид дэлхийн 200 гаруй улсын бизнесийн байгууллага, банк, болон төрийн байгууллагуудад холбогдох боломжийг олгодог.

4.3 B

Виза карт хүмүүсийг дэлхий даяар холбож байна¹

~14 K

Санхүүгийн байгууллага²

276 B

Төлбөрийн гүйлгээ³

130 M+

Дэлхий даяарх КҮБ-ын байршлууд⁴

Гүйлгээг өөрчлөх

Бид төлбөр тооцооны ертөнцөд асар том өсөлтийн боломжийг харж байна, мөн бэлэн мөнгө, чекээс авхуулаад цахим төлбөр тооцооны замаар зарцуулсан харилцагчийн зарцуулалт $18 триллионд хүрсэн нь бидний хүчин чармайлтыг улам хурдасгаж байна.

Боломжуудыг нээх

Манай сүлжээний сүлжээ хандлага нь дэлхий даяар P2P, B2C, B2B, B2b, G2C төлбөр тооцоог ажиллуулан, харилцагч, бизнес, засгийн газруудад цахим төлбөрийг идэвхжүүлэх боломжийг олгож байна.

Таны бизнесийг дэмжих

Төлбөр тооцоо хувьсан өөрчлөгдсөөр байна. Яг л таны бизнесийн хэрэгцээ шиг. Тийм ч учраас Виза клиент нартаа залилангийн менежмент, аюулгүй байдлаас авхуулаад өгөгдлийн бүтээгдэхүүн, зөвлөгөө, анализ хүртэл бүгдийг хамарсан багц үйлчилгээг санал болгож байгаа юм.


Төлбөрийн технологиор тэргүүлэх

Бидний аялал 1958 он буюу АНУ-д анхны харилцагчийн кредит картын хөтөлбөрийг эхлүүлсэн тэр жил эхэлсэн билээ. Бид 1974 онд олон улсад хүрээгээ тэлж, 1975 онд дебит картыг танилцуулсан. 2007 онд дэлхий дахины бүс нутгийн салбаруудыг Виза корпорацид нэгтгэсэн бөгөөд 2008 онд хувьцаагаа олон нийтэд санал болгож, хөрөнгийн биржийн түүхэнд тэмдэглэгдэхүйц их хэмжээний хөрөнгө босгосон компаниудын нэг болж байв. Өнөөдөр бид 200 гаруй улс, газар нутагт ажиллаж, карт, зөөврийн компьютер, таблет, хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүд дээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ хүртээмжтэй болгоод байна. Бид хувьсан өөрчлөгдсөөр байна, гэхдээ бидний хүн бүрд, бүх газарт төлбөр төлөх, төлбөр хүлээн авах хамгийн шилдэг арга хэрэгсэл нь байх зорилго маань хэвээр байна.

BankAmericard

1958

Америкийн Банк "эргэлтийн зээл"-ийн онцлог бүхий анхны карт болох BankAmericard-г гаргасан.

Виза төрөв

1976

BankAmericard картыг бүх хэл дээр нэг янзаар хэлэгдэх нэр болох Виза болгож өөрчлөв

Виза корпорацитай танилцана уу

2007

Виза нь дэлхийн корпораци болсон бол Виза Европ нь гишүүдийн эзэмшилд хэвээр байна

Visa’s Lynne Biggar, Kelly Tullier, & a group of 10+ year employees joined by NYSE President Stacey Cunning to celebrate Visa’s 60 years of existence.