Хувь хүмүүс болон жижиг бизнесүүд амжилтад хүрэхэд олон нийт цэцэглэн хөгждөг

Бид халамж, хангамжийн үйлчилгээ авах боломжгүй олон нийт, санхүүгийн үйлчилгээ авч чаддаггүй хүн амд санхүүгийн шинэлэг шийдэлд нэвтрэх боломжийг олгохоор санхүүгийн байгууллагууд, засгийн газар, финтекүүдтэй идэвхийлэн хамтран ажиллаж байна. Мөн цар тахлын үеэр бид тэргүүн эгнээнд ажиллаж буй байгууллага, жижиг бизнес эрхлэгчдэд тусламж, дэмжлэг үзүүлж байна.

Санхүүгийн байгууллагууд болон финтекийн түншүүдтэй хамтран ажиллаж байна

British Red Cross logo and a Bankable Visa card.

Манай зорилго

Бид бүх газарт төлбөр төлөх, хүлээн авах хамгийн шилдэг арга хэрэгсэл байж, хүн бүрийг дэмжихээр ажиллаж байна.

Виза сан нь цар тахлаас ангижрахад нь нийгэмд тусалж байна

1991 оноос хойш бид дэлхийн өнцөг булан бүрд санхүүгийн боловсролын хөтөлбөрүүдийг санал болгож ирсэн