Бид хамтдаа эх дэлхийнхээ төлөө илүү их зүйлийг хийж чадна

Бид үйл ажиллагаандаа нүүрстөрөгчгүй болж, 100% сэргээгдэх цахилгаан эрчим хүч рүү шилжсэн.¹ Одоо бид тогтвортой худалдааг эрхэлж, уур амьсгалын яаралтай арга хэмжээ авах, нүүрстөрөгч багатай эдийн засагт шилжихэд дэмжлэг үзүүлэхээр ажиллаж байна.

Тогтвортой байдлын төлөө 100% үүрэг хүлээсэн 20 000 хүн

Бид оффис, дата төв, бизнесийн үйл ажиллагааны үр дагаврыг багасгахаар ажиллаж байна.¹

Манай тогтвортой байдлын зорилгыг хуваалцах түншүүдээ сонгох

Төлбөрийн картын тогтвортой сонголтыг идэвхжүүлэх, үйлчлүүлэгчдийн нэг удаагийн гүйлгээний CO2-ийн үр дагаврыг тооцохоос эхлээд дэлхий даяар тогтвортой аялал, нийтийн тээврийг хөнгөвчлөх хүртэл бид түншлэл, санаачилгад тогтвортой байдлыг нэвтрүүлж байна.