VisaNet. Таны итгэж болох сүлжээ.

VisaNet нь Визагийн цөм болсон дэлхийн сүлжээ бөгөөд технологи, дэд бүтэц, инновацыг холбож, хүн бүрд шинэлэг арга замаар түргэн дижитал төлбөр тооцоог баталгаажуулдаг.

VisaNet, дэлхийн итгэдэг сүлжээ

Виза нь дэлхийн хамгийн найдвартай брэндүүдийн нэг юм. Итгэмжлэгдсэн картын сүлжээнээс илүүтэйгээр VisaNet нь дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа хүмүүст зориулсан дижитал төлбөрийн олон хэлбэрийг 7 хоногийн өдөр бүр 24 цагийн турш боловсруулдаг.

VisaNet технологи + инновац

Виза нь төлбөр тооцоог хялбаршуулж, аюулгүй болгох бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд хөрөнгө оруулалт хийж, хүмүүс, бизнес болон засгийн газрын хооронд хийгдэх мөнгөний дамжлагыг өөрчилж байна.

Дижитал төлбөрийн ертөнцөд тэргүүлэх нь

VisaNet нь найдвартай, аюулгүй төлбөр тооцоо, дэлхийн эдийн засагт аюулгүй нэвтрэх замаар хүн бүрийг, хаана ч байсан дэвжин дээшлүүлэх бидний алсын харааг чиглүүлдэг.