Two young girls looking at a phone together.

Сүлжээ дэлхий нийтийг хэрхэн холбож байгаа тухай

ВизаНет бүх хүнд, бүх газар электрон төлбөрийн боломжийг 7 хоногийн бүх өдөр 24 цагаар олгож байнаХэсэг хүмүүс уулзалтын үеэр шилэн самбар дээр бичиж байгаа нь