• Төлбөр авах болон төлөх илүү сайн арга зам

    Бид хэрэглэгч, худалдаа эрхлэгчдэд өөртөө итгэлтэйгээр худалдаа хийх боломжийг олгоно.

Бидний үйл ажиллагаа

Бидний технологи, инноваци банкууд, бизнесийн болон төрийн байгууллагуудад цахим төлбөрийн бодит боломжийг олгож байна.

Illustration of small business store front with figure in doorway.

КҮБ

Виза хүлээн зөвшөөрдөг жижиглэн худалдаа эрхлэгч, ресторан, зочид буудал, авиа компани.
Bank.

Карт хүлээн авагч

КҮБ-уудад төлбөр хүлээн авах боломжийг олгодог санхүүгийн байгууллага.
Visa credit card.

Карт гаргагч

Виза карт болон төлбөрийн бүтээгдэхүүнээр хангадаг санхүүгийн байгууллага.

Карт эзэмшигч

Виза карт болон төлбөрийн бүтээгдэхүүн ашигладаг хэрэглэгч эсхүл бизнесийн байгууллага.
Historical photo of employees working in a computer room in the 1950s.