• Визагийн нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийн санаачилгууд

    Виза нь хаа сайгүй хүн бүр хөгжих боломжтой хүртээмжтэй, тэгш, тогтвортой эдийн засгийн өсөлтийг ахиулахын төлөө байдаг.

Жижиг бизнес

50 M

Бид цахим тэгш байдлыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд 2023 он гэхэд дэлхий даяар 50 сая жижиг, бичил бизнесийг цахим хэлбэрээр идэвхжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

Тэгш байдал ба оролцоо

500 M

Бид 2020 он гэхэд 500 сая банкгүй/боломжгүй хүмүүст цахим төлбөрийн дансанд нэвтрэх боломжийг олгох зорилгоо биелүүлж, ажлаа үргэлжлүүлэн хийж байна.

Олон нийт

85 %

Манай ажилчдын 85% нь хэдийн 2021 оны санхүүгийн жилд багтан нийгэмд хувь нэмрээ оруулах зорилгоор Виза хөтөлбөрт хамрагдсан .