A woman traveler smiling in an apparel shop.

Виза аяллын чекийг төлбөрт хүлээж авах

Дэлхий даяарх картаар үйлчлэгч байгууллагуудтай нэгдэж, Виза аяллын чекийг төлбөрт хүлээж авч эхэлье.

Виза аяллын чекийг хэрхэн хүлээж авах вэ?

Аяллын чекийг хүлээж авахад анхаарах зүйлсийн жагсаалт


Танд сонирхолтой санагдаж магад

A woman traveler entering a shop.
A man sitting in a coffee shop and browsing on his laptop.