A woman traveler smiling in an apparel shop.

Виза аяллын чекийг төлбөрт хүлээж авах

Дэлхий даяарх картаар үйлчлэгч байгууллагуудтай нэгдэж, Виза аяллын чекийг төлбөрт хүлээж авч эхэлье.

Виза аяллын чекийг хэрхэн хүлээж авах вэ?

Аяллын чекийг хүлээж авахад анхаарах зүйлсийн жагсаалтХудалдан авалт хийж байгаа бүсгүй
Виза payWave
Verified by Visa (Визa компанин баталгаажуулсан)