• Бид танай жижиг бизнесийг өргөжүүлэхэд туслахыг хүсч байна

КҮБ + жижиг бизнес

Виза картыг төлбөрт хүлээн авах нь таны бизнесийг өргөжүүлэхэд хэрхэн тусалж болох талаар мэдэж аваарай.

Illustration of small business store front with figure in doorway.
Хэрэглэгчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад туслах.

Learn more
Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.
Гүйлгээний хууль ёсны байдлыг хангах.

Learn more
Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.
Хуурамч нэхэмжлэлээс урьдчилан сэргийлэхэд туслах.

Learn more

Визa КҮБ болоход бэлэн үү?

Виза картыг төлбөрт хүлээж авснаар бий болох давуу талуудыг олж мэдэх.

Man at table using laptop.
Smiling woman using a tablet.

An illustration of a stack of dollar currency.
Дүрэм, журам болон хураамжийн талаар асуулт байна уу? Бид танд тусалъя.

Interchange
Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.
Аюулгүй байдал болон залилангийн талаар асуулт байна уу? Бидэнтэй одоо холбогдоно уу.

Dispute resolution
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.
Техникийн асуултаар тусламж, дэмжлэг авах.

Resource library
Visa Point of Sale (POS) graphic.