Бид танай жижиг бизнесийг өргөжүүлэхэд туслахыг хүсч байна

КҮБ + жижиг бизнес

Виза картыг төлбөрт хүлээн авах нь таны бизнесийг өргөжүүлэхэд хэрхэн тусалж болох талаар мэдэж аваарай.

Жижиг бизнесийн картууд

Илүү ухаалаг бизнес эрхлэхэд зориулсан картууд.

Бизнесээ хамгаалах

Illustration of small business store front with figure in doorway.
Хэрэглэгчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад туслах.

Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.
Гүйлгээний хууль ёсны байдлыг хангах.

Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.
Хуурамч нэхэмжлэлээс урьдчилан сэргийлэхэд туслах.

Визa КҮБ болоход бэлэн үү?

Виза картыг төлбөрт хүлээж авснаар бий болох давуу талуудыг олж мэдэх.

Төлбөрийн технологиуд


Бизнесээ өсгөх

Таны бизнесийг хүчирхэгжүүлэхэд туслах шийдлүүд
Smiling woman using a tablet.

Тусламж + дэмжлэг

An illustration of a stack of dollar currency.
Дүрэм, журам болон хураамжийн талаар асуулт байна уу? Бид танд тусалъя.

Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.
Аюулгүй байдал болон залилангийн талаар асуулт байна уу? Бидэнтэй одоо холбогдоно уу.

Visa logo