• Өнөөдөр Визa КҮБ болоорой

    Карт хүлээн авагчийг олж Виза картыг төлбөрт хүлээж авах картаар үйлчлэгч байгууллага (КҮБ) болоорой

Виза картыг төлбөрт хүлээж авч эхлэе

Виза КҮБ болох.
merchant-womanserver-pizza-800x450
соронзон тууз бүхий карт
Гар утсаар төлбөр хүлээж авч байгаа хүнд Виза картыг өгч байна.
Цэцгийн худалдаачин Виза картаар төлбөр хүлээж авч байна.

Виза компанийн хянан шалгах, картыг төлбөрт хүлээж авах журам

Виза картыг төлбөрт хүлээж авдаг КҮБ болох хялбар бөгөөд бид танд тусална. Харин та хэд хэдэн шаардлагыг хангасан байх ёстой байдаг: