Өнөөдөр Визa КҮБ болоорой

Карт хүлээн авагчийг олж Виза картыг төлбөрт хүлээж авах картаар үйлчлэгч байгууллага (КҮБ) болоорой

Виза картыг төлбөрт хүлээж авч эхлэе

Виза КҮБ болох.
At a restaurant, a young woman serves a pizza to a smiling family.
what is a merchant account
what is a merchant account
what is a merchant account

Виза компанийн хянан шалгах, картыг төлбөрт хүлээж авах журам

Виза картыг төлбөрт хүлээж авдаг КҮБ болох хялбар бөгөөд бид танд тусална. Харин та хэд хэдэн шаардлагыг хангасан байх ёстой байдаг: