EMV 3-D Secure баталгаажуулалт бүхий Аюулгүй Виза

Виза нь 15-аас дээш жилийн өмнө анхны 3-D Secure протоколыг нэвтрүүлж, зөвшөөрөгдөхөөс өмнө таныг мөн эсэхийг баталгаажуулах нэмэлт давхаргаар хангаж электрон худалдааны гүйлгээг хамгаалж байсан. 3-D Secure (3DS) нь дансны жинхэнэ эзэмшигч тухайн гүйлгээг хийж байгаа эсэхийг баталгаажуулж шалгахын тулд КҮБ болон карт олгогчийн хооронд, мөн шаардлагатай бол хэрэглэгчийн хооронд өгөгдөл солилцох боломжийг олгодог.

Ашиг тус


Нөөц

EMV 3-D Secure гэж юу вэ?

EMV 3-D Secure нь электрон худалдааны гүйлгээг бодит цаг хугацаанд хэрхэн аюулгүй болгодог талаар илүү ихийг олж мэдээрэй.

EMisa 3-D Secure инфографиктай Аюулгүй Виза

EMV 3-D Secure хэрхэн ажилладаг талаар нэг хуудас танилцуулга аваарай.

Борлуулагчдын жагсаалт, баримт бичиг

Шаардлага хангасан байгууллага болохын тулд 3-D Secure борлуулагчдын батлагдсан жагсаалт, баримт бичиг авах бол Visa Secure Services сайтаас лавлана уу.

Visa Secure logo.

Аюулгүй Виза хөрөнгө ба удирдамж

Аюулгүй Виза тэмдгийн хөрөнгө, брэндийн удирдамж болон хэрэглэгчийн тулгамдсан түгээмэл асуултад шууд хандах.

Виза карт олгогчтойгоо холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу