• EMV® 3-D Secure бүхий Аюулгүй Виза

    Дэлхийн электрон худалдааг бодит цаг хугацаанд аюулгүй хийх дараагийн үеийн баталгаажуулалт.
Visa Secure logo.

Виза карт олгогчтойгоо холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу