• EMV® 3-D Secure бүхий Аюулгүй Виза

    Дэлхийн электрон худалдааг бодит цаг хугацаанд аюулгүй хийх дараагийн үеийн баталгаажуулалт.

EMV 3-D Secure бүхий Аюулгүй Виза

Виза нь 15-аас дээш жилийн өмнө анхны 3-D Secure протоколыг нэвтрүүлж, зөвшөөрөгдөхөөс өмнө таныг мөн эсэхийг баталгаажуулах нэмэлт давхаргаар хангаж электрон худалдааны гүйлгээг хамгаалж байсан. 3-D Secure (3DS) нь дансны жинхэнэ эзэмшигч тухайн гүйлгээг хийж байгаа эсэхийг баталгаажуулж шалгахын тулд КҮБ болон карт олгогчийн хооронд, мөн шаардлагатай бол хэрэглэгчийн хооронд өгөгдөл солилцох боломжийг олгодог.

Ашиг тус


Нөөц

Visa Secure logo.

Виза карт олгогчтойгоо холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу