Shopkeeper verifying paperwork on a laptop.

Бизнесээ залилангаас хамгаалъя

Гүйлгээгээ найдвартай хийе.

Виза картыг төлбөрт хүлээн авах гарын авлага

Залилангаас сэргийлэх

Виза нь таныг залилангаас сэргийлэх, аюулгүй байдал, эрсдлийн менежментийн хүчин чармайлтад туслах олон төрлийн материалыг санал болгодог. Виза карт, карт эзэмшигч, гүйлгээ тус бүрийн хууль ёсны байдлыг баталгаажуулах алхмуудын тухай

Өгсөн картыг хүлээн зөвшөөрөх

Картыг биечлэн хүлээж авах үед та хэд хэдэн алхам хийх ёстой.

Үзүүлээгүй картыг хүлээн зөвшөөрөх

Та үйлчлүүлэгчийн картыг олж хараагүй бол онцгой сэрэмжтэй хандана уу. Ийм гүйлгээнд Виза картын бүх аюулгүйн байдлын элементүүд холбогдохгүй.

Залилангаас сэргийлэх арга хэрэгсэл

Зөвхөн баталгаатай, үнэн зөвийг баталгаажуулсан төлбөрийн аппликейшн
Woman handing Visa card to clerk for purchase.
Woman entering password to verify identity.
Seated man using laptop at home.

Залилангийн сэжиг байна уу?

Мэдрэмждээ итгэ! Таны арилжаа, наймаа бодит байдалд нийцэхээргүй хэт сайн байвал залилан байж магадгүй. Гайхамшигтай сайн арилжаа хийлээ гэж бодсон нь үнэндээ залилан байсан тухай бид үргэлж сонсдог. Урьд нь тантай худалдаа хийж байгаагүй үйлчлүүлэгчийн их хэмжээний захиалгыг холын нэг улсад явуулахаар байвал эхлээд сайтар шалгаж үзэх хэрэгтэй. Бага зэрэг илүү анхаарал тавьж, цаг зарцуулах нь таныг залилангийн хохирогч болохоос хамгаална.

Цаашдын эх сурвалж

Залилангаас хэрхэн сэргийлэх тухай суралцаарай.

Виза танд бизнесээ хамгаалахад тусална.