Retailer at counter making phone call.

Эрсдэл бий болсон гэсэн сэжиг төрвөл?

Хариу арга хэмжээ авахад бид тусална.Таны мэдээлэлд эрсдэл үүссэн үү?

Карт хүлээн авагчтай нэн даруй холбогдоно уу.
Мэдээлэлд халдахтай холбоотой гарын авлага үзнэ үү.