• Виза payWave

    Хүндрэл бэрхшээлгүй төлбөрийн үүдийг нээ


Illustration of light bulb partially overlapping a Visa chip card.

Нэг дохих

Соронзон тууз уншуулах, гарын үсэг зурах, ПИН оруулах шаардлагагүй.
Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.

Мэдээллийн алдаагүй дамжуулалт

Хамгаалалттай уншигч радио долгион эсвэл Ойрын зайны харилцаа (NFC) технологи ашиглан төлбөрийн мэдээлэл хүлээн авна.
Business growth trending upward: illustration.

Үр ашиг өсч, дараалал багасна

Төлбөр гүйцэтгэл хурдан байх тусам гүйлгээний хэмжээ их байна.
Apple watch showing that it's ready to make a payment with a Visa card. Text says hold near reader to pay.

Apple Pay

iPhone төхөөрөмжөө ашиглан явдал дундаа ая тухтай худалдан авалт хийгээрэй.

Андройд Пэй

Андройд Пэй нь бараг бүхий л андройд төхөөрөмж ашиглан хялбар, аюулгүй төлбөр төлөх боломжийг олгоно.
Using Samsung Pay at coffee shop.

Самсунг Пэй

Самсунг төхөөрөмж дээрээ Виза ашиглан өдөр тутмын худалдан авалтыг хялбар, аюулгүй хийх.Виза payWave-д бүртгүүлээрэй

Карт хүлээн авагчтайгаа холбогдон нэмэлт мэдээлэл аваарай.