• Зурахаас өөр зүйлийн талаар бодоорой

    Цахим төлбөрийн чадавхаа дээшлүүлээрэй.

Виза payWave

Дижитал төлбөрийн хөтөлбөрөө өргөжүүлэх.
Гар утсаар хийж буй гүйлгээ
Компьютерийн дэлгэцэд бичигдэж буй код
Шатахуун түгээх станц дээр байгаа эмэгтэй