Хэрэглэгчид сэтгэл ханамж өгч, нэмэлт борлуулалтад нөлөөлөх

Шинэ хэрэглэгчдийг татаж, тэднийг буцаж ирүүлэх.

Хэрэглэгчдэд хүссэн ая тухыг нь хүргэж борлуулалтаа өсгөөрэй

Using Visa Mobile Pay at a contactless-enabled terminal.

Шийдлүүд

Дэлхийн хамгийн том жижиглэн худалдааны электрон төлбөрийн сүлжээг ашиглан шинэ хэрэглэгч татаж, үнэнч байдлыг өдөөж, борлуулалтаа сайжруулж, маркетингаа бэхжүүлээрэй.
Person viewing Visa Commerce Network information on mobile phone.
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.
Woman with two boys making purchases from clerk at grocery store counter.
Woman using laptop with cup of coffee nearby.

Эхлэхэд бэлэн үү?

Виза үнэнч хэрэглэгч саналын шийдлүүдийн талаар илүүг мэдэж аваарай.