• Хэрэглэгчид сэтгэл ханамж өгч, нэмэлт борлуулалтад нөлөөлөх

    Шинэ хэрэглэгчдийг татаж, тэднийг буцаж ирүүлэх.

Хэрэглэгчдэд хүссэн ая тухыг нь хүргэж борлуулалтаа өсгөөрэй

Мобайл Төлбөр тооцоо

Шийдлүүд

Дэлхийн хамгийн том жижиглэн худалдааны электрон төлбөрийн сүлжээг ашиглан шинэ хэрэглэгч татаж, үнэнч байдлыг өдөөж, борлуулалтаа сайжруулж, маркетингаа бэхжүүлээрэй.
Худалдааны сүлжээ
Карттай холбоотой үйлчилгээнүүд
Урамшуулал авах
VisaVue сурталчилгаа
КҮБ-ын саналууд

Эхлэхэд бэлэн үү?

Виза үнэнч хэрэглэгч саналын шийдлүүдийн талаар илүүг мэдэж аваарай.
Мэдээлэл авах хүсэлт илгээх
хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн худалдааны цэг
Виза цахим шийдэл
Визa Ready