Хөтөлбөрүүддээ шинэ функц нэвтрүүлээрэй

Чадавхаа тэлэх замаар хөтөлбөрүүдээ сайжруулж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжыг нэмээрэй

Виза глобал үнэнч хэрэглэгч болон саналууд шийдэл

Хэрэглэгчийн ая тухтай байдлын хангахад харилцагчиддаа тусалснаар үйлчлүүлэгчийн үнэнч байдлыг урамшуулж, дээшлүүлнэ. "Виза үнэнч байдал ба саналууд" шийдлийг ашиглан хэрэглэгчийн ая тухтай байдлыг илүү сайн хангаж, бизнесийн орлогоо нэмэгдүүлээрэй.

Шийдлүүд

Дэлхийн хамгийн том электрон жижиглэн худалдааны төлбөр, гүйлгээний сүлжээг ашиглан харилцагчид болон карт эзэмшигчдийг хооронд нь холбож, картаар үйлчлэгч байгууллагуудын тоог нэмэгдүүлж, өөрийн хөтөлбөрт оролцоо хангах үйл ажиллагааг нэмж оруулаарай.
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.

Эхлэхэд бэлэн үү?

Яг одоо бүртгүүлж, өөрийн хөтөлбөрийг сайжруулж эхлээрэй.