• Төлбөрийн сонголтыг энгийн болго.

Виза глобал үнэнч хэрэглэгч болон саналууд шийдэл

Та картын хэрэглээг өсгөх үр дүнтэй аян өрнүүлэхийг хүсч байвал эсвэл одоогийн үнэнч хэрэглэгчийн хөтөлбөрөө сайжруулахыг хүсч байвал "Виза глобал үнэнч хэрэглэгч & болон саналууд" шийдэл нь таныг зорилгодоо хүрэхэд туслах болно.

Woman with two boys making purchases from clerk at grocery store counter.
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.