Төлбөр тооцооны үйлчилгээ илүү дээр боллоо

Гүйлгээг хийх боломжит сонголтууд олширсон энэ үед Виза мэдрэгчтэй дохионуудын тусламжтайгаар гүйлгээ баталгаажсаныг итгэл төгсөөр мэдрэх боломжтой боллоо.

Мэдрэгчтэй тэмдэг гэж юу вэ?

Bиза мэдрэгчтэй дохионууд нь гүйлгээ амжилттай болсоныг танд анимейшн, дуу, чичиргээ зэргээр мэдэгддэг дижитал бренд элэментүүдийн нэгдэл юм.
A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Гүйлгээний үеийн хүлээлт

Визагаар хийсэн гүйлгээ баталгаажсан даруйд хэрэглэгч дуу авиа, анимэйшн, хэрэв ухаалаг утас ашиглаж байгаа бол хэлбэлзлийг мэдэрч, гүйлгээг амжилттай болсныг тэр дор нь мэдэх боломжтой. Төлбөрийн технологийн шинэ эрин үед эдгээр дохио нь хэрэглэгчдэд Виза ашиглан төлбөр тооцоо хийхэд илүү их итгэлцлийг мэдрүүлдэг.¹

Төлбөр тооцооны үйлчилгээ хувьсаж байна

Мэдрэхгүйн дохионууд нь баталгаажсан Виза гүйлгээнд давхар баталгаажуулалт болж өгдөг.
Security represented by lock illustration.

Аюулгүй байдал

Виза мэдрэгчтэй дохионууд нь гүйлгээг аюулгүй, баталгаатай хийгдсэн гэдгийг мэдэгдэх тул та итгэл дүүрэн худалдан авалт хийгээрэй.
Speed represented by stopwatch illustration.

Хурд

Амжилттайгаар хийгдсэн гүйлгээ бүрт дохио хоромын зур ирэх тул та түргэн шуурхай худалдан авалтыг хийнэ.¹
Trust represented by shield illustration.

Найдвартай байдал

Визагийн найдвартай глобал сүлжээгээр дамжин төлбөр тооцоо хийгдэж байгаа гэдэгт итгэлтэй байж болно.