• Төлбөр тооцооны үйлчилгээ илүү дээр боллоо

    Гүйлгээг хийх боломжит сонголтууд олширсон энэ үед Виза мэдрэгчтэй дохионуудын тусламжтайгаар гүйлгээ баталгаажсаныг итгэл төгсөөр мэдрэх боломжтой боллоо.

A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.


Security represented by lock illustration.

Аюулгүй байдал

Виза мэдрэгчтэй дохионууд нь гүйлгээг аюулгүй, баталгаатай хийгдсэн гэдгийг мэдэгдэх тул та итгэл дүүрэн худалдан авалт хийгээрэй.
Speed represented by stopwatch illustration.

Хурд

Амжилттайгаар хийгдсэн гүйлгээ бүрт дохио хоромын зур ирэх тул та түргэн шуурхай худалдан авалтыг хийнэ.¹
Trust represented by shield illustration.

Найдвартай байдал

Визагийн найдвартай глобал сүлжээгээр дамжин төлбөр тооцоо хийгдэж байгаа гэдэгт итгэлтэй байж болно.