Хувьсан хөгжиж буй бизнест зориулсан дэвшилтэт төлбөрийн үйлчилгээ

Визагийн мэдрэгчтэй дохио нь танай байгууллагын төлбөр хүлээн авах шийдлийг бусдаас ялгаруулж, илүү их харилцагч татахад чухал ач холбогдолтой.

Визагийн мэдрэгчтэй тэмдэг гэж юу вэ?

Виза гүйлгээ зөвшөөрөгдөх үед хэрэглэгчийн гүйлгээ хийх үйл явцаас авах сэтгэл ханамжийг нэн тэргүүнд тавих үүднээс анимэйшн, дуу авиа, хэлбэлзлийг аль боломжтойгоор идэвхжүүлнэ. Төлбөрийн хэрэгслийн хувьсал болсон мэдрэгчтэй дохионууд нь Виза ашиглан хийсэн худалдан авалт нь зөвшөөрөгдсөн болохыг хэрэглэгч нарт мэдэгдэнэ.
A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Ашиг тусыг нь олж мэдээрэй

Визагийн мэдрэгчтэй дохионууд нь хэрэглэгч нарт Визагаар хийсэн худалдан авалт нь зөвшөөрөгдөх үед мэдэгдэнэ. Картаар үйлчлэгч байгууллагуудад төлбөр тооцооны шийдлийг санал болгосноор тэдэнд өрсөлдөөн дундаас ялгарч гарахад тусалдаг.
Woman merchant handing customer her card after completing sale.
Three people sitting on a couch and looking at one person's tablet while chatting.

Таны бизнесийн шинэ боломж

Төлбөрийн шийдэлдээ Визагийн мэдрэгчтэй дохиог оруулна уу. Энэ таны хайж буй давуу талыг мэдрүүлж, шинэ боломжуудад хөтлөнө.
Illustration of a house on a phone representing enhanced perception.

Сайжруулсан хүртээмж

94 хувь нь технологийн түншүүдэд илүү таатай гэж үзсэн байна.¹
An illustration of a circle pointing in different directions representing customization.

Тусгайлсан тохиргоо

Таны сонголтын өнгө, фон болон бусад загварууд.
Illustration of a hand holding a Visa card.

Хялбар холболт

Визагийн мэдрэгчтэй дохионууд нь инженерчлэлийн хамгийн бага хүчин чармайлтыг шаардана.

Визагийн мэдрэгчтэй дохиог хэрхэн холбох вэ?

Визагийн мэдрэгчтэй дохиотой холбоотой хэрэгслүүд болон тэдгээрийн нөөц бололцооны талаар сонирхоорой. Эдгээр хэрэгслүүд нь дохионы технологийг танай төлбөр хүлээн авах шийдэлд ямар нэг асуудалгүйгээр холбогдоход зориулж бэлтгэгдсэн болно.
A woman and a man looking at a tablet together.

Асуулт, хариулт

Түгээмэл асуултуудад хариулт аваарай.