• Хувьсан хөгжиж буй бизнест зориулсан дэвшилтэт төлбөрийн үйлчилгээ

    Визагийн мэдрэгчтэй дохио нь танай байгууллагын төлбөр хүлээн авах шийдлийг бусдаас ялгаруулж, илүү их харилцагч татахад чухал ач холбогдолтой.

A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Woman merchant handing customer her card after completing sale.
Three people sitting on a couch and looking at one person's tablet while chatting.

Illustration of a house on a phone representing enhanced perception.

Сайжруулсан хүртээмж

94 хувь нь технологийн түншүүдэд илүү таатай гэж үзсэн байна.¹
An illustration of a circle pointing in different directions representing customization.

Тусгайлсан тохиргоо

Таны сонголтын өнгө, фон болон бусад загварууд.
Illustration of a hand holding a Visa card.

Хялбар холболт

Визагийн мэдрэгчтэй дохионууд нь инженерчлэлийн хамгийн бага хүчин чармайлтыг шаардана.

A woman and a man looking at a tablet together.