• Хэрэглэгчийнхээ төлбөрийн үйлчилгээг сайжруулаарай

    Визагийн мэдрэгчтэй дохионы технологи нь танай харилцагч нарт гүйлгээ баталгаажсаныг мэдэгдэх тогтвортой үйлчилгээг санал олгодог.

A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Gold line.
Gold line.
Gold line.

Speed represented by stopwatch icon.

Хурд

Секунд ч хүрэхгүй хугацаанд идэвхиждэг Визагийн мэдрэгчтэй дохио нь түргэн шуурхай, тав тухтай байдлыг мэдрүүлнэ.²
Illustration of handshake for loyalty.

Үнэнч байдал

94 хувь нь картаар үйлчлэгч байгууллагуудыг илүү таатай гэж үзсэн байна.³
Illustration of a shield with a checkmark in the corner representing trusted transactions.

Найдвартай байдал

Мэдрэгчтэй тэмдэг хэрэглэгчийн итгэлийг нэмэгдүүлэх, аюулгүй байдлыг мэдрэхэд тустай.
Illustration of a circle with three smaller circles on it.

Танигдалт

Визагийн мэдрэгчтэй дохио нь илүү уялдаатай төлбөрийн үйлчилгээг цогцлооно.