• Визa Direct

    Мөнгө шилжүүлэх хурдан, аюулгүй, хялбар арга.


arrows

Хурд

Гүйлгээ шууд хийгддэг.¹
tablet

Энгийн хялбар байдал

Шалгуур хангасан бүх дебит болон урьдчилсан төлбөрт карт руу даруй төлбөр хийх илүү сайн хэрэглэгчийн ая тухтай байдал.
security lock

Аюулгүй байдал

Визагийн төлбөрийн аюулгүй байдлын тэргүүлэх үйлчилгээгээр баталгаажсан үйлчлүүлэгчдээ төлбөр шилжүүлэх найдвартай арга зам.
globe

Өргөн хүрээ

Танд төлбөр хийхтэй холбогдох хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг бүрдүүлж, дээшлүүлж, сайжруулахад туслах Визагийн итгэл хүлээсэн мэргэжлийн зөвлөгөө, үйлчилгээний дэмжлэг.

Man sitting on a chair in office environment, talking on his cell phone while looking at his laptop.
Happy man and woman talking while standing in a home garage and looking at a tablet.

Визa Direct үйлчилгээг ашиглаж эхэлье

Дэлхийн хамгийн том электрон төлбөрийн сүлжээнүүдийн нэг батлан даасан хурдан төлбөрийн шийдэл.