• Хувь хүнээс хувь хүнд дамжуулах төлбөр


Сумаар хийсэн кредит картыг харуулсан зураг
Мөнгөний тэмдэг бүхий цоожны зураг
Дэлгэц дээрээ чагтны тэмдэгтэй утас барьсан гарыг харуулсан зураг