Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Санаачилгатай иргэд

Орон нутгийн амьдрал, хамтын нийгэмлэгийг хөгжүүлэхэд туслаж байна.

Сайн үйлс

Бид дэлхий даяар корпорацийн хариуцлагатай иргэн байхад сэтгэл зүрхээ зориулж байна. Бид хямралын үед хариу арга хэмжээ авч, амьдарч буй нутаг орноо эрүүл, эрч хүчтэй байлгахаар ажилладаг.

Сайн үйлсийн хандлага, арга барил

Бид байгууллагаас хандив өгөхдөө хамгийн дээд түвшний засаглал, ёс зүй, дүрэм журмыг сахиж мөрддөг.

Хүмүүнлэгийн тусламж

Бид хямралд автсан орон нутагт туслах зорилгоор засаг захиргаа, олон улсын тусламжийн байгууллагууд, хувийн байгууллагуудтай хамтран ажилладаг.
A water-side village in Philippines impacted by disaster.

Орон нутагт дэмжлэг үзүүлэх тухай

Виза нь ажилтнуудынхаа үйлчилгээ, сайн үйлсийн ажлаар орон нутагт дэм болж, орон нутгийн ашгийн бус байгууллагуудад хандив өгдөг.
Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.