Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Санаачилгатай иргэд

Орон нутгийн амьдрал, хамтын нийгэмлэгийг хөгжүүлэхэд туслаж байна.

Сайн үйлс

Бид дэлхий даяар корпорацийн хариуцлагатай иргэн байхад сэтгэл зүрхээ зориулж байна. Бид хямралын үед хариу арга хэмжээ авч, амьдарч буй нутаг орноо эрүүл, эрч хүчтэй байлгахаар ажилладаг.


Руандагийн хэсэг бүлэг хүүхдүүд
Сайн дурын ажилтнууд далайн эрэг дээр хогийн ууттайгаа

Виза компанийн ажилтнууд сайн дурын аянд
Виза Солонгос бейкери сайн дурынхан