Бүх хүнд олгосон боломж

Хүн бүр наад захын санхүүгийн үйлчилгээ авах эрхтэй гэдэгт бид итгэдэг.

Санхүүгийн оролцоог бэхжүүлэх

Бид дэлхий дээрх санхүүгийн үйлчилгээ бага авч байгаа хүмүүст бүтээгдэхүүнээ түгээн тусалж байна.
Illustration: mobile phone displaying data transfer.

Мөнгө илгээх + хүлээн авах

Дэлхийн олон хэсэгт хүмүүс биечлэн очиж бэлнээр төлж байгаа нь цаг хугацаа авсан, өндөр өртөгтэй байдаг. Ийм хүмүүст туслахын тулд Виза нь хурдан, үр өгөөжтэй, найдвартай төлбөрийн хувилбарыг санал болгодог.

Өдөр тутмын хэрэгцээт төлбөрийг хийх

Санхүүгийн үйлчилгээ бага авч байгаа хэсэг хүнс, хувцас, эм, тээвэр гэх мэт өдөр тутмын хэрэглээнд Визагийн электрон төлбөр хэрэглэх боломжийг Виза нь Африк, Энэтхэг болон бусад хөгжиж буй орнуудад бий болгож байна.
Illustration: Sun with dollar sign in middle.

Нийгмийн халамжийн төлбөрийг хүлээж авах

Банкны дансгүй, санхүүгийн үйлчилгээ бага авч байгаа хэсэгт төлбөр төлөхийн тулд олон засгийн газрууд Виза урьдчилсан төлбөрийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж, бэлэн мөнгө эсвэл бараа бүтээгдэхүүнээр төлбөр хийдэггүй болж байна.

Оролцоог хангах түншлэл

Санхүүгийн оролцоог илүү нэмэгдүүлэхийн тулд тэргүүлэх түншүүдтэй хамтран ажиллах шаардлагатай байдаг.

Санхүүгийн боловсрол

Санхүүгийн мэдлэгээр дэлхийг дэмжих нь

Визагийн багт орно уу

Жинхэнэ өөрчлөлтийг авчрах ажилд ороход бэлэн үү?