Бүх хүнд олгосон боломж

Хүн бүр наад захын санхүүгийн үйлчилгээ авах эрхтэй гэдэгт бид итгэдэг.

Illustration: mobile phone displaying data transfer.

Мөнгө илгээх + хүлээн авах

Дэлхийн олон хэсэгт хүмүүс биечлэн очиж бэлнээр төлж байгаа нь цаг хугацаа авсан, өндөр өртөгтэй байдаг. Ийм хүмүүст туслахын тулд Виза нь хурдан, үр өгөөжтэй, найдвартай төлбөрийн хувилбарыг санал болгодог.

Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Өдөр тутмын хэрэгцээт төлбөрийг хийх

Санхүүгийн үйлчилгээ бага авч байгаа хэсэг хүнс, хувцас, эм, тээвэр гэх мэт өдөр тутмын хэрэглээнд Визагийн электрон төлбөр хэрэглэх боломжийг Виза нь Африк, Энэтхэг болон бусад хөгжиж буй орнуудад бий болгож байна.

Illustration: Sun with dollar sign in middle.

Нийгмийн халамжийн төлбөрийг хүлээж авах

Банкны дансгүй, санхүүгийн үйлчилгээ бага авч байгаа хэсэгт төлбөр төлөхийн тулд олон засгийн газрууд Виза урьдчилсан төлбөрийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж, бэлэн мөнгө эсвэл бараа бүтээгдэхүүнээр төлбөр хийдэггүй болж байна.


woman-pay-motorcycle-1600x900
hands-grains-1600x900
busy-market-1600x900
highway-night-1600x900
women-fruit-market-1600x900
kids-bus-1600x900
hands-sewing-1600x900
kid-grocery-1600x900

avengers-cover-800x450

Визагийн багт орно уу

Жинхэнэ өөрчлөлтийг авчрах ажилд ороход бэлэн үү?
Ажлын байр хайх