• Аяллын Тусламж Үйлчилгээ

    Аялж байхдаа Виза картаа бүрэн дүүрэн ашиглахад туслах зөвлөмж, мэдээллийг олж авах.Та Виза картаа алдсан уу? +1 303 967 1090 дугаарт дэлхийн хаанаас ч залгах боломжтой.

Таныг дэлхийн хаана байхаас үл хамааран Визагийн Глобал Үйлчлүүлэгчийн Тусламж Үйлчилгээний (GCAS) ажилтнууд жилийн 365 хоног, өдрийн 24 цагт олон хэлээр тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Визагийн Глобал Үйлчлүүлэгчийн Тусламж Үйлчилгээ (GCAS) нь таны алдагдсан картыг хулгайлагдсанаас хойш 30 мин дотор хааж, залилангийн гүйлгээнээс хамгаалах болно. Визагийн Глобал Үйлчлүүлэгчийн Тусламж Үйлчилгээ (GCAS) нь түүнчлэн яаралтай бэлэн мөнгөний тусламж үйлчилгээ үзүүлэх бөгөөд таны хаана байгаагаас үл хамааран Виза картыг тань сольж өгнө.