• Визагаар төлбөр төлөхийн тулд товшино уу

    Зайн төлбөрийн таних тэмдэг харагдвал та зайн карт эсхүл төлбөр төлөх боломж бүрдсэн төхөөрөмжөө ашиглан шуурхай бөгөөд аюулгүй төлбөрөө төлөөрэй.

Визагийн зайнаас хийх төлбөр

Зайнаас хийх төлбөр нь зөвхөн товших төдийд төлбөр төлөх боломжийг танд олгоно. Tерминал дээр зайн төлбөрийн таних тэмдэгтэй хэсэгт карт эсхүл төлбөр төлөх боломж бүрдсэн төхөөрөмжөөр товших замаар төлбөрөө хийгээрэй.
Visa Contactless card.
Watch and mobile phone with contactless payments.

Contactless symbol.