Карт эзэмшигчдээ аюулгүй байлгах

Төлбөрийн картын салбарын Мэдээллийн аюулгүй байдлын стандартын (ТГСБС МАБС) тухай мэдэж авах.

Аюулгүй байдлын стандартуудын талаар шинэчлэгдсэн мэдээлэл

PCI DSS шаардлагыг хангах

Бүгдэд ашигтай аюулгүй байдлын стандартууд.
pcidss

ПИН аюулгүй байдлын хөтөлбөр

pcidss

Төлбөрийн Апп Мэдээллийн Аюулгүй Байдлын Стандарт (PA-DSS)

pcidss

Хэрэв карт эзэмшигчдийн мэдээлэл алдагдвал нэн даруй хариу арга хэмжээ аваарай.