• Карт эзэмшигчдээ аюулгүй байлгах

    Төлбөрийн картын салбарын Мэдээллийн аюулгүй байдлын стандартын (ТГСБС МАБС) тухай мэдэж авах.

Аюулгүй байдлын стандартуудын талаар шинэчлэгдсэн мэдээлэл

cafe-paying-bill-visa-800x450

touchless-mobile-payment-cab-800x450
square-mobile-payment-car-800x450

Хэрэв карт эзэмшигчдийн мэдээлэл алдагдвал нэн даруй хариу арга хэмжээ аваарай.

илүү мэдэхийг хүсвэл