• Карт эзэмшигчдээ аюулгүй байлгах

    Төлбөрийн картын салбарын Мэдээллийн аюулгүй байдлын стандартын (ТГСБС МАБС) тухай мэдэж авах.

Аюулгүй байдлын стандартуудын талаар шинэчлэгдсэн мэдээлэл

pcidss

pcidss
pcidss

Хэрэв карт эзэмшигчдийн мэдээлэл алдагдвал нэн даруй хариу арга хэмжээ аваарай.