• Карт эзэмшигчдээ аюулгүй байлгах

    Төлбөрийн картын салбарын Мэдээллийн аюулгүй байдлын стандартын (ТГСБС МАБС) тухай мэдэж авах.

Аюулгүй байдлын стандартуудын талаар шинэчлэгдсэн мэдээлэл

Виза ашиглан тооцоо хийж байна

Таксинд гар утсаараа зайнаас төлбөр хийж байгаа нь
Автомашины дөрвөлжин хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөр хийх төлбөр

Хэрэв карт эзэмшигчдийн мэдээлэл алдагдвал нэн даруй хариу арга хэмжээ аваарай.

илүү мэдэхийг хүсвэл