Визагийн Хувийн мэдээллийн төв

Виза нь таны хувийн мэдээллийг хүндэтгэж үздэг. Энэхүү Хувийн мэдээллийн төв нь хувь хүний мэдээллийг бид хэрхэн ашигладаг талаар ойлгоход танд туслах болно. Та мөн өөрийн хувийн мэдээлэлд холбогдох эрхээ эдэлж, өөрийн хувийн мэдээллийн тохируулгыг удирдах талаар туслах линкүүдийг олж үзэж болно.
A smiling woman in her kitchen holds her phone.


An illustration of a pair of payment cards.
An illustration of an award ribbon.
An illustration of a handshake.
An illustration of a user including a padlock.
An illustration of a gear.
An illustration representing a user.

The Visa sign outside the Foster City, California office.