Визагийн Нууцлалын Төв

Виза таны итгэлийг үнэлж, нууцлалыг тань хүндэтгэж үздэг. Энэхүү Нууцлалын төв нь хувийн мэдээллийг бид хэрхэн ашигладаг талаар ойлгоход танд туслах болно. Та мөн нууцлалын эрхээ эдэлж, өөрийн нууцлалын сонголтуудыг удирдах тал дээр туслах линкүүдийг олж үзэж болно.
A smiling woman in her kitchen holds her phone.


An illustration of a pair of payment cards.
An illustration of an award ribbon.
An illustration of a handshake.
An illustration of a user including a padlock.
An illustration of a gear.
An illustration representing a user.

The Visa sign outside the Foster City, California office.