Визагийн Нууцлалын Төв

Виза таны итгэлийг үнэлж, нууцлалыг тань хүндэтгэж үздэг. Энэхүү Нууцлалын төв нь хувийн мэдээллийг бид хэрхэн ашигладаг талаар ойлгоход танд туслах болно. Та мөн нууцлалын эрхээ эдэлж, өөрийн нууцлалын сонголтуудыг удирдах тал дээр туслах линкүүдийг олж үзэж болно.
A smiling woman in her kitchen holds her phone.

Манай Нууцлалын Үүрэг


Глобал Нууцлалын Мэдэгдэл

Манай Хувийн мэдээллийн глобал мэдэгдэлд бид хувь хүний мэдээллийг хэрхэн цуглуулж, хэрэглэж, задладаг тухай тайлбарлаж өгсөн байдаг.

Нэмэлт Нууцлалын Мэдээлэл

An illustration of a pair of payment cards.
An illustration of an award ribbon.
An illustration of a handshake.
An illustration of a user including a padlock.
An illustration of a gear.
An illustration representing a user.

Визагийн Глобал Нууцлалын Оффистой Холбоо барих

The Visa sign outside the Foster City, California office.