Виза компанийн тухай сэтгэгдэл

Визагийн багт элсэж, дэлхийн төлбөрийн ертөнцийг өөрчилье.

Өөрийнхөө бүх газрыг олоорой

Визагийн багт орж, ажил мэргэжлийн адал явдал гэж юу болохыг олж мэдээрэй.

Олон улсад гарах

Two seated men discussing laptop display.

Инноваци бидний ДНК-д байдаг

Man and woman at table with closed laptop discussing document.

Манай хүмүүс


Виза дахь Diversity & Inclusion


Виза компанийн бүрэн урамшуулал


Нийгэмдээ эргэн өгөх

Олон улсын олон нийтэд нээлттэй компанийн хувьд өөрсдийн ажиллаж, амьдарч, бизнес эрхэлдэг нийгэм, нутаг орондоо хувь нэмрээ оруулах нь Виза компанийн бидний хариуцлага юм.

Дэлхийг илүү сайхан газар болгож байна

Виза GivingStation* буюу Өглөгийн цэг гэдэг нь ажилтнууд Виза компанийн Бэлэг тохируулах хөтөлбөрт болон Ажилтнуудын сайн дурын ажлын хөтөлбөрт оролцох боломж бүрдүүлсэн инновацилаг онлайн талбар юм. * Зөвхөн зарим салбаруудад. 

Ажилтны сайн дурын ажлын хөтөлбөр

Ажилтнууд Өглөгийн цэгийг ашиглан сайн дурын ажил хийсэн цагаа хянадаг.

Виза компанийн сайн дурын ажилтны шагналын хөтөлбөр

Жилд хоёр удаа Виза компани бүс нутаг бүрээс нэг ажилтныг Өглөгийн цэгт бүртгүүлсэн сайн дурын ажлын цагаас нь хамааран шагнадаг.

Өөрийнхөө бүх газар боломжийг олоход бэлэн үү?

Таны ажил мэргэжлийн адал явдал эндээс эхлээрэй.