Виза компанийн тухай сэтгэгдэл

Визагийн багт элсэж, дэлхийн төлбөрийн ертөнцийг өөрчилье.


Two seated men discussing laptop display.

Man and woman at table with closed laptop discussing document.

bald-man-laptop-1600x900Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Ажилтны сайн дурын ажлын хөтөлбөр

Ажилтнууд Өглөгийн цэгийг ашиглан сайн дурын ажил хийсэн цагаа хянадаг.

Хүн

Виза компанийн сайн дурын ажилтны шагналын хөтөлбөр

Жилд хоёр удаа Виза компани бүс нутаг бүрээс нэг ажилтныг Өглөгийн цэгт бүртгүүлсэн сайн дурын ажлын цагаас нь хамааран шагнадаг.

Өөрийнхөө бүх газар боломжийг олоход бэлэн үү?

Таны ажил мэргэжлийн адал явдал эндээс эхлээрэй.
Ажлын байр хайх