Валютын Ханш

Enter the required field and calculate the exchange rate.
Валютын Ханш

Виза компани таныг гадаадад аялахад аюулгүй, тав тухтай, зардал хэмнэсэн аргаар төлбөр тооцоог хийлгүүлэх үүргийг хүлээдэг. Доорх хөрвүүлэгчийг ашиглан танд Виза картаа ашиглахад хэр хэмжээний валют авч болох талаар мэдээллийг авна уу.

Валют Хөрвүүлэгч

 

  %

  Танай банк олон улсын гүйлгээний хураажийг авдаг эсвэл авдаггүй байж болно.  
  .
  Визагаар хийгдсэн валютын гүйлгээний тухайн өдрийн үнэ ханш. Энэ нь гүйлгээ хийгдсэн бодит өдрөөс хамаарч харилцан адилгүй байж болно.

  Хэрэв Виза картыг тань Европын банкнаас олгосон бол энд даран Виза Европоос гаргасан үнэ ханшийн мэдээг авна уу.

  Below shows the calculated exchange rate.

  Currencies fluctuate every day. The rate shown is effective for transactions submitted to Visa on , with a bank foreign transaction fee of %.

  1 =


  The "currency calculator" below gives you an indication of the cost of purchases you make when traveling internationally.

  to


  1 =

  1 =