Shopkeeper holding a clipboard and checking his inventory.

Үйл ажиллагааны ил тод байдлын төлөөх бидний хүчин чармайлт

Виза төлбөрийн системийг бүх талаас нь судлах – бүгдэд зориулж системийн аюулгүй байдлыг хангах шаардлагууд ба системийн хурдыг баталгаажуулах шаардлагууд.

Виза компанийн систем

Виза бүх оролцогчдод зориулж эрсдэл багасгаж, аюулгүй бөгөөд найдвартай глобал төлбөрийн үйлчилгээг санал болгох дүрэм журмыг боловсруулсан.
server-pizza-1600x900

pizza-delivery-1600x900
man-glasses-sketch-1600x900
woman-plants-1600x900

Бидэнд мэдээлнэ үү.

Нэмэлт хураамж бүхий зээлийн гүйлгээг эхлүүлэх санаагаа Виза компанид мэдэгдэхийн тулд маягтыг бөглөнө үү. Та карт хүлээн авагчдаа мөн адил мэдээлнэ.
Маягтыг бөглөнө үү
hand-check-1600x900
woman-talking-fruit-1600x900

Barista making cup of coffee.