Shopkeeper holding a clipboard and checking his inventory.

Үйл ажиллагааны ил тод байдлын төлөөх бидний хүчин чармайлт

Виза төлбөрийн системийг бүх талаас нь судлах – бүгдэд зориулж системийн аюулгүй байдлыг хангах шаардлагууд ба системийн хурдыг баталгаажуулах шаардлагууд.

Виза компанийн систем

Виза бүх оролцогчдод зориулж эрсдэл багасгаж, аюулгүй бөгөөд найдвартай глобал төлбөрийн үйлчилгээг санал болгох дүрэм журмыг боловсруулсан.

Пицца авчир байгаа эмэгтэй

Утсаар төлбөр хийж байгаа эмэгтэй
Шилэн дээр зурж байгаа хүн
Ургамлын дэргэдэх эмэгтэй

Бидэнд мэдээлнэ үү.

Нэмэлт хураамж бүхий зээлийн гүйлгээг эхлүүлэх санаагаа Виза компанид мэдэгдэхийн тулд маягтыг бөглөнө үү. Та карт хүлээн авагчдаа мөн адил мэдээлнэ.
Маягтыг бөглөнө үү
Визагаар төлөх
Жимс худалдаж авч байгаа эмэгтэй

Кофе хийж байгаа залуу