• Виза компанийн дүрэм ба бодлого

    Харилцагч болон карт хүлээн авагч байгууллагуудад зориулсан Виза дүрмийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

A man and a woman sitting at a table and having a conversation.