Виза компаниар хамгаалагдсан онлайн худалдаа

Онлайн худалдааг итгэл дүүрэн, тайван хийхэд тань туслах дэвшилтэт хамгаалалт.

Таныг хамгаалах нь бидний эн тэргүүний зорилго юм

Визад бид, онлайн худалдааг хийхэд дэлгүүрээс худалдан авалт хийхтэй адил аюулгүй, хурдан бөгөөд тав тухтай байлгахыг зорьж байна. 60 гаруй жилийн төлбөр тооцооны туршлагаараа бид КҮБ болон карт олгогчидтой хамтран ажиллаж, таныг хаана ч, ямар ч худалдан авалт хийхэд хамгаалах хэрэглэгчийн ан цавгүй сэтгэл ханамжийг танд олгоно.
An image with different digital devices that individuals can use to shop safely online.

Та Виза картаараа дамжуулан оролцогч КҮБ-ын сайтуудаас онлайн худалдан авалт хийхэд дараах зүйлсийг авах боломжтой:

An icon of a lock that represents privacy and safety in online shopping with Visa.
An icon of a woman using her phone to shop safely online.
An image of two devices that represent Visa's strategy to make individuals have a safe online shopping experience.

Түгээмэд асуултууд

Виза карт олгогчтойгоо холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу