Чухал мэдээлэл: Европын эдийн засгийн бүс (ЕЭЗБ), Нэгдсэн Вант Улс (Их Британи), Швейцар