Аливаа маргааныг хурдан шийдвэрлэх

Буцааж төлөх асуудлыг хэрхэн хурдан шийдэх тухай суралцана уу.

Бизнесээ хамгаалах

Ихэнхи худалдааны гүйлгээг ямар нэг асуудалгүйгээр хийж, илгээж, төлбөр гүйцэтгэдэг ба Виза компани маргаан таслах үр дүнтэй процесстой.

Суурь ойлголт


Маргаанд хариу өгөх

Холбогдох зөв мэдээллийг түргэн өгөх

1-р алхам: Карт эзэмшигч гүйлгээний тухай маргах

Карт эзэмшигч нь дансны хуулгад заасан төлбөрийн тухай карт олгогч газраас лавлана.

2-р алхам: Гүйлгээний баримтыг олж авах

Гүйлгээний хуулга буруу байсан бол таны карт хүлээн авагч тантай холбоо барина.

3-р алхам: Өөрийн карт хүлээн авагчид хувийг илгээх

Баримт бүрдүүлэхийн тулд зөв, уншигдахуйц хувийг факс эсвэл шуудангаар илгээх

Буцааж төлөхөөс сэргийлэх

Энд зарим нэг зөвлөгөө өгье.