КҮБ-д зориулсан мэдээллийн сан

Энэхүү баримт бичгүүд нь Визаг гүйлгээнд нэвтрүүлэх, залилан, мэдээллийн аюулгүй байдал, эрх олгох гэх мэт картаар үйлчлэгч байгууллагуудад зориулсан олон мэдээллийг агуулдаг. Татаж авч, хэвлэж, ажил дээрээ гарын доор байлгая.