Илүү хүчтэй, илүү хэрэглээтэй үйлчилгээ үзүүлэх

Карт хүлээн авагч олоод Виза картыг төлбөрт хүлээж авах картаар үйлчлэгч байгууллага (КҮБ) бол.

Аялал жуулчлалд Виза картыг хүлээж авах

Виза картаар төлбөрийг хялбар, бага зардалтайгаар хүлээж авч, бизнесийн үйл ажиллагааг сайжруулах арга хэрэгслийг санал болгох замаар Виза төлбөрийг хүлээж авдаг бизнес эрхлэгчдэд таатай үйлчилгээ үзүүлэхэд Виза байнга анхаарал тавьдаг. Агаарын зорчигч тээвэр, зочид буудал, машин хөлслөх үйлчилгээ, зорчигчийн усан тээвэрт Визаг төлбөрт хүлээж авснаар илүү олон үйлчлүүлэгчтэй холбогдож, энэ холбоог бэхжүүлж, урт хугацааны харилцааг бий болгох тустай.

Виза КҮБ болохоор сонирхож байна уу?

Виза картыг төлбөрт хүлээж авч эхлэх ямар хялбар болох тухай олж мэдээрэй.