• Та шуурхай болон аюулгүй байхыг хүснэ. Бидэнд зайн төлбөрийн технологи байна.

    Та одоо ПОС дээр хэрэглэгчиддээ төвөггүй төлбөр төлөр боломжийг бүрдүүлж чадна.

Зайнаас хийх төлбөр

Зайнаас хийх төлбөр нь зайн карт, гар утас эсхүл төлбөр хийх боломж бүхий төхөөрөмжөөр зөвхөн товших төдийд төлбөр хийх боломжийг хэрэглэгчдэд олгодог.
Contactless symbol partially overlapping stopwatch.
Padlock within circle partially overlapping illustration of burglar.
Illustration of time passing partially overlapping terminal showing approval checkmark.
Illustration of greater than 34% circled partially overlapping computer display of contactless logo.

Illustration of storefront with award ribbon indicating 3 times more likely to think merchant is reputable.
Welcome sign indicating 2 times more likely to enter an unfamiliar store.

Contactless benefits table

Benefits

MSD Contactless

EMV Contactless (qVSDC)

Эхлэх

Зайнаас төлбөр хийх талаар болон энэ нь таны бизнесийг өсгөхөд хэрхэн туслах талаар сүүлийн үеийн мэдээлэл бүхий цахим захидал авахаар бүртгүүлээрэй.
Одоо бүртгүүлээрэй