A group of volunteers working together to hoist a wall stud.

Визаг хүлээн авснаар илүү их хандив татахад нэмэртэй

Карт хүлээн авагчийг олоод Виза картыг төлбөрт хүлээж авах картаар үйлчлэгч байгууллага (КҮБ) бол.

Tapping Visa card  with Visa's contactless payments system.

Виза КҮБ болохыг сонирхож байна уу?

Виза картыг төлбөрт хүлээж авч эхлэх ямар хялбар болох тухай олж мэдээрэй.
Person tapping contactless Visa card on contactless enabled payment terminal.