A group of volunteers working together to hoist a wall stud.

Визаг хүлээн авснаар илүү их хандив татахад нэмэртэй

Карт хүлээн авагчийг олоод Виза картыг төлбөрт хүлээж авах картаар үйлчлэгч байгууллага (КҮБ) бол.

Хоёр эрэгтэй ярилцаж байна
Компьютер ашиглан буйдан дээр сууж буй эмэгтэй
Утсаар ярьж буй эр
Нохойтой хоёр охин
Виза карт
Компьютер дээр байгаа гар

Виза КҮБ болохыг сонирхож байна уу?

Виза картыг төлбөрт хүлээж авч эхлэх ямар хялбар болох тухай олж мэдээрэй.
Хэрхэн эхлэх тухай суралцаарай
Ойролцоо барьж хэрэглэдэг карт