A group of volunteers working together to hoist a wall stud.

Визаг хүлээн авснаар илүү их хандив татахад нэмэртэй

Карт хүлээн авагчийг олоод Виза картыг төлбөрт хүлээж авах картаар үйлчлэгч байгууллага (КҮБ) бол.

Ашгийн бус байгууллага картыг төлбөрт хүлээж авах

Визаг төлбөрт хүлээн авах нь ашгийн бус байгууллагын захиргааны ажилд тулгардаг хүндрэлээ даван туулахад туслахын зэрэгцээ байгууллагын эрхэм зорилго, утга учрыг дэмжиж, онцгой ашиг тус өгнө.
Tapping Visa card  with Visa's contactless payments system.

Виза КҮБ болохыг сонирхож байна уу?

Виза картыг төлбөрт хүлээж авч эхлэх ямар хялбар болох тухай олж мэдээрэй.

Танд сонирхолтой санагдаж магад

Person tapping contactless Visa card on contactless enabled payment terminal.