Баталгаат төлбөр бол зөвхөн эхлэл

Карт хүлээн авагчийг олоод Виза картыг төлбөрт хүлээж авах картаар үйлчлэгч байгууллага (КҮБ) болох.

Person at table using a laptop with a smart phone, papers and coffee cup nearby.

Виза КҮБ болохыг сонирхож байна уу?

Виза картыг төлбөрт хүлээж авч эхлэх ямар хялбар болох тухай олж мэдээрэй.
Person tapping contactless Visa card on contactless enabled payment terminal.