• Аюулгүй Онлайн Худалдан Авалт

    Verified by Visa (Виза Компаний Баталгаажуулсан) тул санаа бүү зовоорой

Аюулгүй Онлайн Худалдан Авалт

Verified by Visa нь худалдан авагчид онлайн худалдааг сэтгэл амар хийх боломжийг олгодог. Энэ нь нууц үгээр хамгаалагдсан баталгаажуулах систем бөгөөд Виза картыг онлайн худалдаанд ашиглах үед карт эзэмшигчийн мэдээллийг баталгаажуулах зорилготой.

Зөвхөн карт эзэмшигч л мэдэх нууц үгийг оруулахыг шаардсанаар банк тухайн картны жинхэнэ эзэмшигч картын мэдээллийг цахим худалдааны вэб хуудаснаа оруулж буйг баталгаажуулах юм. Нууц үгийг та өөрөө сонгож, санаж явах боломжтой байж болно. Эсвэл энэ нь онлайн төлбөр хийх үед банкнаас гар утасны мессежээр илгээх код байж болно. Энэ нь залилангийн шинжтэй гүйлгээнээс урьдчилан сэргийлэхэд тусалж, ялангуяа Виза компанийн санал болгож буй бусад аюулгүй хамгааллын аргуудтай хослуулан ашигласан тохиолдолд төлбөр тооцооны үйл явцад оролцогч бүхий л талуудад сэтгэл амар байх боломж олгоно.

Хэрхэн ажилладаг тухай


Асуулт, хариулт


Худалдан авалтын зөвлөмж