• Виза ашиглан хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөр төлбөр хийх

    Товшиж төлөх. Визагийн бүх ашиг тус одоо таны гар утас эсвэл хөдөлгөөн төхөөрөмжид.

devices
lock icon
Contactless symbol.

mobile payment point of sale


Telematics
Visa Checkout
Offers and perks