• Визa Ready

    Шинэлэг төлбөрийн шийдлийг
    зах зээлд нэвтрүүлэх дөт зам
    хурдан арга

Визa Ready гэж юу вэ?

Визa Ready нь дараагийн үеийн гуравдагч талын төлбөрийн шийдлийг Виза компанийн аюулгүйн стандартад нийцүүлэх зорилго бүхий түншийн хөтөлбөр юм. Визa Ready хөтөлбөрийн зөвшөөрлийн тамга нь маргаашийн инновациийг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх хүртэл хурдны замаар урагшлахад тусална.

High tech team at table working on laptops and tablet.