• Визa Ready

    хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн худалдааны цэгт хурдацтай нэмэгдэн гарч ирж буй боломж бүрдүүлж буй шинэ төрлийн КҮБ-уудыг татах.

Визa Ready

Виза компаний төлбөрийн стандартыг хангасан аюулгүй шийдлүүд.
1

Хандах

Виза компани танд хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөр төлбөр хийх үзүүлэлтүүд, SDK-үүд болон шилдэг туршлагуудыг авч хэрэгжүүлэхэд тусална.
2

Баталгаажуул

Визa Ready гэрчилгээ нь гуравдагч этгээдийн төлбөрийн шийдэл нь Визагийн аюулгүй байдлын стандартыг хангасан болохыг оролцогч талуудад батлан харуулна.
3

Хурд

Визa Ready-гээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн шийдлүүд Визa хөгжүүлэгч болон маркетингийн дэмжлэгтэйгээр илүү хурдан зах зээлд гарахад бэлэн болно.

A woman driving a black convertible car and a man in the passenger seat.
A woman using a smartphone and man using a laptop both sitting on a couch in front of a television.

Визa Ready-г сонирхож байна уу?

Бид шийдлийг бий болгодог компаниутай таныг холбож өгч болно